Tag - Cồn

Cồn thạch, cồn khô

Cồn khô, cồn thạch là một loại chất đốt được sản xuất từ rượu etylic và các phụ gia khác, rất thích hợp dùng để nấu lẩu nhờ nhiệt lượng cao thức ăn mau chín. Cồn thạch, cồn khô là gì? Cồn khô, cồn thạch là một loại chất đốt được sản xuất từ rượu etylic và các phụ gia khác. Chúng không gây nổ như đun nấu bằng gas, rất tiện lợi, có thể đem đi xa, phù hợp cho [...]

Đọc tiếp...